foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
06 30 719 7740
vanesely@indamail.hu
vaneselykhe.hu

Van Esély

Közhasznú Egyesület Kisvárda

×

Hiba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Az egyesület legfontosabb célja, az egészséges életmód fenntartásának szorgalmazása, hátrányos helyzetű fiatalok részére rehabilitációs programok szervezése, szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, egészségügyi és szociális szolgáltatások nyújtása. Aktív részvétel a drogok és káros szenvedélyek elleni felvilágosító programkban, társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelem, a gyermekek és az ifjúság védelme érdekében személyiségfejlesztő programok, felvilágosító programok szervezése. A problémákkal élő emberek, a lelki és testi gyógyulást  keresők támogatása, gyógyítása, segítése.Kulturális és szabadidős programok szervezése, bonyolítása. Környezetvédelem, érdekvédelmi tevékenység. Hagyományőrzés.

A fenti célok megvalósítása érdekében:

- Rehabilitációs programok szervezése, szűrővizsgálatok, egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

- Aktív részvétel a drogok és káros szenvedélyek elleni felvilágosító programokban, társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelem, segítségnyújtás.

- Segítséget nyújtunk a hátrányos helyzetű fiatalok, rászorulók részére. Hozzájárulunk testi, lelki egészségük fejlődéséhez.

- A gyermekek és az ifjúság védelme érdekében személyiségfejlesztő és felvilágosító programokat, kommunikációs és asszertív tréningeket szervezünk, ellátjuk a gyermekek és fiatalok érdekképviseletét 

- Segítünk a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásra való felkészítésében, munkaerőpiacra juttatásában.

- Aktív részveszünk a drogok és káros szenvedélyek elleni felvilágosító programokban, társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelem, a deviáns viselkedési formák visszaszorításában.

 - Kulturális, szabadidős és sportprogramokat szervezünk.

Az egyesület céljai elérése és feladatainak megoldása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §. c.) pont alapján az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs tevékenység

- Nevelés, oktatás, képesség-és készségfejlesztés, ismeretterjesztés

- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek. és ifjúsági érdekképviselet

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

- Önkéntesek foglalkoztatása

-Környezet és természetvédelmi akciók szervezése

-Népművészet, hagyományőrzés, hagyományok ápolása, kulturális,  szabadidős és sport programok szervezése

- Határon túli magyar-magyar kapcsolatok létrehozása, fenntartása

 

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI, SZOLGÁLTATÁSAI, PROGRAMJAI, MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR SZÁMÁRA  HOZZÁFÉRHETŐEK!

 


Copyright © 2022 Van Esély Közhasznú Egyesület Rights Reserved.