foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
06 30 719 7740
vanesely@indamail.hu
vaneselykhe.hu

Van Esély

Közhasznú Egyesület Kisvárda

Az egyesület legfontosabb célja, az egészséges életmód fenntartásának szorgalmazása, hátrányos helyzetű fiatalok részére rehabilitációs programok szervezése, szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, egészségügyi és szociális szolgáltatások nyújtása. Aktív részvétel a drogok és káros szenvedélyek elleni felvilágosító programkban, társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelem, a gyermekek és az ifjúság védelme érdekében személyiségfejlesztő programok, felvilágosító programok szervezése. A problémákkal élő emberek, a lelki és testi gyógyulást  keresők támogatása, gyógyítása, segítése.Kulturális és szabadidős programok szervezése, bonyolítása. Környezetvédelem, érdekvédelmi tevékenység. Hagyományőrzés.

A fenti célok megvalósítása érdekében:

- Rehabilitációs programok szervezése, szűrővizsgálatok, egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

- Aktív részvétel a drogok és káros szenvedélyek elleni felvilágosító programokban, társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelem, segítségnyújtás.

- Segítséget nyújtunk a hátrányos helyzetű fiatalok, rászorulók részére. Hozzájárulunk testi, lelki egészségük fejlődéséhez.

- A gyermekek és az ifjúság védelme érdekében személyiségfejlesztő és felvilágosító programokat, kommunikációs és asszertív tréningeket szervezünk, ellátjuk a gyermekek és fiatalok érdekképviseletét 

- Segítünk a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásra való felkészítésében, munkaerőpiacra juttatásában.

- Aktív részveszünk a drogok és káros szenvedélyek elleni felvilágosító programokban, társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelem, a deviáns viselkedési formák visszaszorításában.

 - Kulturális, szabadidős és sportprogramokat szervezünk.

Az egyesület céljai elérése és feladatainak megoldása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §. c.) pont alapján az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs tevékenység

- Nevelés, oktatás, képesség-és készségfejlesztés, ismeretterjesztés

- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek. és ifjúsági érdekképviselet

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

- Önkéntesek foglalkoztatása

-Környezet és természetvédelmi akciók szervezése

-Népművészet, hagyományőrzés, hagyományok ápolása, kulturális,  szabadidős és sport programok szervezése

- Határon túli magyar-magyar kapcsolatok létrehozása, fenntartása

 

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI, SZOLGÁLTATÁSAI, PROGRAMJAI, MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR SZÁMÁRA  HOZZÁFÉRHETŐEK!

 


Copyright © 2023 Van Esély Közhasznú Egyesület Rights Reserved.